Rodičovská dovolená

Rodič pobírající rodičovský příspěvek, nikoliv peněžitou pomoc v mateřství! (Pro tento příjem nemáme bohužel v současné době žádnou nabídku). Pro poskytnutí úvěru je podmínkou pobírání rodičovského příspěvku v jakékoliv výši. Úvěr nelze poskytnout jen na samostatné sociální dávky a podobně... ty však mohou být k rodičovskému příspěvku připočteny.

Upozornění! Pro úvěr ve výši minimálně 10.000 Kč musíte mít při jednom dítěti celkový doložitelný příjem min. 11.000 Kč. Při každém dalším vyživovaném dítěti navíc musíte mít příjem min. o 2.000 Kč vyšší.

Jméno:
Příjmení:
Email
Telefon:
Rodné číslo (bez lomítka):
Číslo OP:
Místo narození:
Dosažené vzdělání: ZákladníVyučenMaturitaVyšší odborná školaVysokoškolské
Bydlení: vlastnídružstevníobecnípronájemu rodičůjiné
Adresa dle OP:
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Kontaktní adresa stejná jako trvalájiná
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Rodinný stav:
Počet vyživovaných dětí:
Počet dětí uvedených v OP:
Výše rodičovského příspěvku:
Datum výplaty:
Jsou prováděny z Vašeho příjmu srážky? anone
Měsíční srážka v Kč:
(splátky půjček, výživné apod.)
Vlastníte nemovitost? anone
Zde uveďte a jednotlivě popište všechny své další doložitelné příjmy (přídavky na děti, výživné
dle rozsudku, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, zaměstnání, podnikání atd.):
Požaduji úvěr ve výši:
Poznámka:
Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Libor Konečný, IČ 45501092, zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
Souhlas: