Rentista

Osoba pobírající rentu.

Upozornění! Pro úvěr ve výši minimálně 10.000 Kč musíte mít celkový doložitelný příjem min. 7.500 Kč. Při každém vyživovaném dítěti musíte mít příjem navíc min. o 2.000 Kč vyšší.

Jméno:
Příjmení:
Email
Telefon:
Rodné číslo (bez lomítka):
Číslo OP:
Místo narození:
Bydlení: vlastnídružstevníobecnípronájemu rodičůjiné
Dosažené vzdělání: ZákladníVyučenMaturitaVyšší odborná školaVysokoškolské
Adresa dle OP:
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Kontaktní adresa stejná jako trvalájiná
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Rodinný stav:
Počet vyživovaných dětí:
Počet dětí uvedených v OP:
Plátce renty:
Výše průměrně vyplácené čisté renty za poslední 3 měsíce je:
Datum výplaty:
Srážky ze mzdy: anone
Jsou prováděny z Vašeho příjmu srážky?
(splátky půjček, výživné apod.)
Vlastníte nemovitost? anone
Zde uveďte a jednotlivě popište všechny své další doložitelné příjmy (přídavky na děti, výživné
dle rozsudku, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, zaměstnání, podnikání atd.):
Požaduji úvěr ve výši:
Poznámka:
Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Libor Konečný, IČ 45501092, zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
Souhlas: