Úvěr 30.000 – 50.000 Kč bez doložení příjmů

Úvěr je určený všem podnikatelům, kteří mají aktivní živnostenský list alespoň 6 měsíců a nemají k dispozici dvě poslední daňová přiznání s dostatečným obratem alespoň 250.000,-- Kč. Nezkoumají se příjmy ani výdaje. Úroky lze uplatnit v účetnictví jako daňový náklad. Splatnost úvěru 12 až 24 měsíců. Nejedná se o spotřebitelský úvěr!

Potřebné doklady k vyřízení úvěru po odbržení nabídky:
- oboustranná kopie občanského průkazu
- sdělení čísla účtu pro vyplacení úvěru (nelze vyplatit v hotovosti)
- cizinci dokládají povolení k trvalému pobytu a majitele účtu v ČR.

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je trvalé bydliště v ČR a žádný záznam v insolvenčním rejstříku nebo aktuální exekuce.

Úvěr 30.000,-- Kč - věk žadatele 18 - 69 let, aktivní živnost min. 6 měsíců.
Úvěr 40.000,-- Kč a 50.000,-- Kč - věk žadatele 26 - 69 let, aktivní živnost min. 24 měsíců.

Níže umístěnou žádost vyplňuje fyzická osoba (OSVČ – živnostník) nebo právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s. a podobně) mající aktivní oprávnění k podnikání. Za právnickou osobu vypňuje své osobní údaje jednající fyzická osoba.

Jméno:
Příjmení:
Email
Telefon:
Rodné číslo (bez lomítka):
Číslo OP:
Místo narození:
Adresa dle OP (nesmí být na úřadě):
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Kontaktní adresa stejná jako trvalájiná
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
IČ:
Vlastníte nemovitost? anone
Zde uveďte a jednotlivě popište všechny své další doložitelné příjmy (přídavky na děti, výživné
dle rozsudku, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, důchod, podnikání atd.):
Požaduji úvěr ve výši:
Poznámka:
Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Libor Konečný, IČ 45501092, zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
Souhlas: