Úvěr 30.000 – 200.000 Kč – živnostník (OSVČ)

Úvěr je určený všem živnostníkům (OSVČ) ve věku 18 - 69 let, kteří mají aktivní živnostenský list alespoň 24 měsíců a mají k dispozici dvě poslední daňová přiznání a vedou daňovou evidenci (jednoduché účetnictví).
V posledním daňovém přiznání musí být hrubý obrat alespoň ve výši 250.000 Kč a v předposledním alespoň 1 Kč. Nezajímá nás Váš zisk ani výdaje, ale pouze obrat. Svoji bonitu můžete zvýšit doložením dalšího příjmu (zaměstnání, důchod, renta, rodičovský příspěvek, výživné a podobně).
Nedokládáte nijak účel, pro který si úvěr berete. Úroky lze uplatnit v účetnictví jako daňový náklad.
Splatnost úvěru 12 až 60 měsíců. Úvěr lze předčasně splatit s významnou úsporou na úrocích.
Po řádném doplacení celého úvěru dle splátkového kalendáře Vám bude na Váš účet zaslána odměna ve výši až 27.000 Kč, dle poskytnuté výše úvěru. Přesnou částku lze vypočítat až po předschválení úvěru a na požádání Vám bude sdělena. Nejedná se o spotřebitelský úvěr!

Potřebné doklady k vyřízení úvěru po odbržení nabídky:
- oboustranná kopie občanského průkazu. Cizinci dokládají povolení k trvalému pobytu v ČR.
- doložení čísla bankovního účtu pro vyplacení úvěru (nelze vyplatit v hotovosti)
- předposlední daňové přiznání
- poslední daňové přiznání
- případné doložení dalšího příjmu

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je trvalé bydliště v ČR a žádný záznam v insolvenčním rejstříku nebo aktuální exekuce.

Níže umístěnou žádost vyplňuje fyzická osoba (OSVČ – živnostník).

Jméno:
Příjmení:
Email
Telefon:
Rodné číslo (bez lomítka):
Číslo OP:
Místo narození:
Adresa dle OP:
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Kontaktní adresa stejná jako trvalájiná
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
IČ:
Řádek 101 z předposledního daňového přiznání:
Řádek 101 z posledního daňového přiznání:
Řádek 113 z posledního daňového přiznání: (vč. znaménka + nebo - ):
Vlastníte nemovitost? anone
Zde uveďte a jednotlivě popište všechny své další doložitelné příjmy (přídavky na děti, výživné
dle rozsudku, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, důchod, podnikání atd.):
Požaduji úvěr ve výši:
Poznámka:
Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Libor Konečný, IČ 45501092, zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
Souhlas: