Důchodce

Starobní nebo invalidní důchodce, včetně osob pobírající vdovský důchod.

Upozornění! Pro úvěr ve výši minimálně 10.000 Kč musíte mít celkový doložitelný příjem min. 7.500 Kč. Při každém vyživovaném dítěti musíte mít navíc příjem min. o 2.000 Kč vyšší.

Jméno:
Příjmení:
Email
Telefon:
Rodné číslo (bez lomítka):
Číslo OP:
Místo narození:
Dosažené vzdělání: základnívyučenmaturitavyšší odborná školavysokoškolské
Bydlení: vlastnídružstevníobecnípronájemu rodičůjiné
Adresa dle OP:
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Kontaktní adresa stejná jako trvalájiná
Ulice:
Číslo popisné/ orientační:
Město:
PSČ:
Rodinný stav:
Žijete s partnerem? anone
Počet vyživovaných dětí:
Počet dětí uvedených v OP:
Výše důchodu, dle důchodového výměru:
Datum výplaty:
Srážky ze mzdy: anone
Jsou prováděny z Vašeho příjmu srážky?
(splátky půjček, výživné apod.)
Vlastníte nemovitost? anone
Zde uveďte a jednotlivě popište všechny své další doložitelné příjmy (přídavky na děti, výživné
dle rozsudku, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, zaměstnání, podnikání atd.):
Požaduji úvěr ve výši:
Poznámka:
Odesláním formuláře dávám výslovný souhlas s tím, aby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „O ochraně osobních údajů“, ve znění pozdějších předpisů, Ing. Libor Konečný, IČ 45501092, zpracovával mnou poskytnuté osobní údaje obsažené ve formuláři a to pro účely získání úvěru nebo zápůjčky. Beru na vědomí, že údaje budou uchovávány a využívány pouze pro potřeby získání úvěru nebo zápůjčky v rámci činnosti této firmy a to až do odvolání písemnou formou. Jsem si vědom/a toho, že poskytnutí údajů je dobrovolné a nezavazuje mě k přijetí úvěru a že souhlas s jejich zpracováním mohu kdykoliv odvolat.
Souhlas: